РУМЕН РАДЕВ

РАЗЕДИНИТЕЛЯ НА НАЦИЯТА

Сайтът е в процес на разработка и подготовка за предизборната кампания за парламент и президент на Р.България и има за цел да демонстрира пълното лицемерие на Румен Радев и левицата.
1.3.2